loader image

Giới thiệu

GEM GROUP là nhà cung cấp giải pháp tư vấn tài
chính và đầu tư, phân phối các sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực
tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, và bán lẻ
(thời trang, thiết bị điện tử, sản phẩm làm đẹp), mua
bán nguyên vật liệu (than, thép), cung cấp dịch
vụ lưu trú và là nhà phát triển và tổng thầu
xây dựng các dự án bất
động sản….

Lĩnh vực kinh doanh

Đối tác

Scroll to Top