loader image

Lĩnh vực kinh doanh

Dịch vụ tư vấn

GEM GROUP là đơn vị tư vấn cung cấp các giải pháp tài chính, công nghệ và chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp; là đơn vị tư vấn các thương vụ mua bán sát nhập doanh nghiệp, thương vụ huy động vốn cũng như mua bán các dự án bất động sản.

Dự án “Escrow”

Tư vấn công nghệ và đầu tư

GEM GROUP tư vấn công nghệ đồng thời đầu tư vào Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Bảo Đảm Quyền Lợi Người Tiêu Dùng Và Vận Hành Kinh Doanh Số Escrow. Công ty này phát triển hệ thống thanh toán đảm bảo nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trên các nền tảng giao dịch thương mại điện tử.

Business network concept. Management strategy. Financial planning.

Dự án “Star”

Tư vấn Bán dự án Bất động sản

GEM GROUP đóng vai trò là nhà tư vấn bán dự án bất động sản phức hợp (bao gồm nhà ở, trung tâm thương mại, trường học), tọa lạc tại Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh với quy mô 60 hecta cho nhóm các nhà đầu tư Nhật Bản.

Double exposure of businessman handshake with stack of coins and city night background, money or revenue of saving and invest concept

Dự án “Beta”

Tư vấn Huy động vốn

GEM GROUP đóng vai trò là nhà tư vấn huy động vốn bằng việc phát hành cổ phiếu mới cho một Công ty công nghệ tại Việt Nam nhằm đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin và mở rộng thêm các lĩnh vực mới.

chỉnh

Dự án “Apple”

Tư vấn Mua bán sát nhập

GEM GROUP đóng vai trò là nhà tư vấn độc quyền cho bên bán, là một công ty tài chính tiêu dùng hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi tư vấn về tất cả các khâu của giao dịch, từ chiến lược thực hiện đến hợp nhất sau giao dịch.

Man working on progect using high technology tablet

Dự án “Alpha”

Tư vấn Mua bán sát nhập

GEM GROUP đóng vai trò là nhà tư vấn độc quyền cho bên bán, là một công ty chứng khoán tại Việt Nam. Chúng tôi tư vấn về tất cả các khâu của giao dịch, từ chiến lược thực hiện đến hợp nhất sau giao dịch.

delta

Dự án “Delta”

Tư vấn Mua bán sát nhập

GEM GROUP đóng vai trò là nhà tư vấn bán một công ty bảo hiểm phi nhân thọ cho các nhà đầu tư nước ngoài. Chúng tôi tư vấn về tất cả các khâu của giao dịch, từ chiến lược thực hiện đến hợp nhất sau giao dịch.

Dự án “Sun”

Tư vấn Mua bán sát nhập

GEM GROUP là nhà tư vấn bán các dự bán năng lượng tái tạo cho các chủ đầu tư Việt Nam. Các dự án bao gồm: năng lượng gió, năng lượng mặt trời, thuỷ điện. Chúng tôi tư vấn về tất cả các khâu của giao dịch, từ chiến lược thực hiện đến hợp nhất sau giao dịch.

Scroll to Top