loader image
Dịch vụ tư vấn
Dự án “Alpha”

GEM GROUP đóng vai trò là nhà tư vấn độc quyền cho bên bán, là một công ty chứng khoán tại Việt Nam. Chúng tôi tư vấn về tất cả các khâu của giao dịch, từ chiến lược thực hiện đến hợp nhất sau giao dịch.

Tin liên quan

Scroll to Top