loader image
Phát triển bất động sản
Liên doanh “GEM-CII”

GEM GROUP liên doanh hợp tác với đối tác là Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ Tầng CII để tổng thầu xây dựng công trình hạ tầng dự án bất động sản. Các dự án xây dựng hạ tầng bao gồm: đường cao tốc, thuỷ điện, nhà máy xí nghiệp, khu công nghiệp.

Tin liên quan

Scroll to Top