loader image

Lĩnh vực kinh doanh

Mua bán nguyên vật liệu

GEM GROUP kinh doanh thương mại các loại nguyên liệu để sản xuất thép và thành phẩm của thép cũng như cung ứng và bán hàng tại Việt Nam cho các đối tác nước ngoài lưu trữ than tại các kho ngoại quan.

crane-3626174_1280 (1)

Sản phẩm “Thép”

Mua bán thép và nguyên liệu sản xuất thép

Với vai trò là đối tác chiến lược của các Tập đoàn Thép hàng đầu Việt Nam, GEM GROUP kinh doanh thương mại các loại nguyên liệu để sản xuất thép và thành phẩm của thép trong và ngoài nước. Các mặt hàng kinh doanh thép bao gồm:

    • Phế liệu thép: Phế liệu H1 (Đề xê đặc biệt): Thép xây dựng (thép tròn trơn, thép xoắn,…) và Phế liệu H2 (Đề xê): Thép hộp, thép ống, thép tròn trơn,…
    • Thép thành phẩm: Thép xây dựng (thép cuộn, thép thanh,…) và Ống thép.
Caterpillar tractors collect black coal pile. Illustration of supply field of power station.

Sản phẩm “Than”

Mua bán than

GEM GROUP là đối tác cung ứng và bán hàng tại Việt Nam cho các đối tác nước ngoài lưu trữ hàng hoá tại các kho ngoại quan. Các mặt hàng than bao gồm:

    • Than nhiệt (dùng để chạy các nhà máy nhiệt điện, chạy lò hơi)
    • Than cốc (dùng để luyện thép).
Scroll to Top