loader image

Lĩnh vực kinh doanh

Dịch vụ bảo hiểm

GEM GROUP là đơn vị đại lý bảo hiểm đồng thời là kênh tư vấn thiết kế sản phẩm bảo hiểm, liên kết với mạng lưới quan hệ kinh doanh để phân phối các sản phẩm bảo hiểm đến các doanh nghiệp với nhiều hình thức và nền tảng đa dạng.

Businessman hand clicks insurance icons to car, travel, family and life, financial and health insurance. Insurance online buy concept.

Dự án “PTI”

Đại lý bảo hiểm phi nhân thọ của đối tác PTI

GEM GROUP là đại lý bảo hiểm, thiết kế các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ đặc thù cùng đối tác chiến lược PTI (Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện). Các sản phẩm này được phân phối thông qua các nền tảng công nghệ tài chính với hơn 500.000 cộng tác viên và mạng lưới bán hàng trên toàn quốc.

Các sản phẩm Bảo hiểm bao gồm 03 nhóm chính:

    • Bảo hiểm xe cơ giới (Vật chất xe ô tô, Trách nhiệm dân sự xe ô tô, xe gắn máy)
    • Bảo hiểm con người (Bảo hiểm mất thu nhập, Bảo hiểm tai nạn con người,…)
    • Bảo hiểm tài sản kỹ thuật.
Scroll to Top