loader image
Dịch vụ bảo hiểm
Dự án “PTI”

GEM GROUP là đại lý bảo hiểm, thiết kế các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ đặc thù cùng đối tác chiến lược PTI (Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện). Các sản phẩm này được phân phối thông qua các nền tảng công nghệ tài chính với hơn 500.000 cộng tác viên và mạng lưới bán hàng trên toàn quốc.

Các sản phẩm Bảo hiểm bao gồm 03 nhóm chính:

    • Bảo hiểm xe cơ giới (Vật chất xe ô tô, Trách nhiệm dân sự xe ô tô, xe gắn máy)
    • Bảo hiểm con người (Bảo hiểm mất thu nhập, Bảo hiểm tai nạn con người,…)
    • Bảo hiểm tài sản kỹ thuật.

Tin liên quan

Scroll to Top