loader image
Mua bán nguyên vật liệu
Sản phẩm “Thép”

Với vai trò là đối tác chiến lược của các Tập đoàn Thép hàng đầu Việt Nam, GEM GROUP kinh doanh thương mại các loại nguyên liệu để sản xuất thép và thành phẩm của thép trong và ngoài nước. Các mặt hàng kinh doanh thép bao gồm:

    • Phế liệu thép: Phế liệu H1 (Đề xê đặc biệt): Thép xây dựng (thép tròn trơn, thép xoắn,…) và Phế liệu H2 (Đề xê): Thép hộp, thép ống, thép tròn trơn,…
    • Thép thành phẩm: Thép xây dựng (thép cuộn, thép thanh,…) và Ống thép.

Tin liên quan

Scroll to Top