loader image
Dịch vụ tư vấn
Dự án “Escrow”

GEM GROUP tư vấn công nghệ đồng thời đầu tư vào Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Bảo Đảm Quyền Lợi Người Tiêu Dùng Và Vận Hành Kinh Doanh Số Escrow. Công ty này phát triển hệ thống thanh toán đảm bảo nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trên các nền tảng giao dịch thương mại điện tử.

Tin liên quan

Scroll to Top